Ziek melden

Wij verzoeken u om telefonisch door te geven als uw kind(eren) ziek zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om tussen 8.00 uur en 8.20 uur te bellen naar 074 266 2286.

Wij stellen het op prijs als u afspraken bij de tandarts, de dokter of een specialist buiten de schooltijd laat plaatsvinden. Als het niet anders kan, wilt u de leerkracht hiervan tijdig in kennis stellen? 

Natuurlijk kunnen leerkrachten ook ziek worden. Vervanging wordt door invalleerkrachten van de Stichting Brigantijn geregeld. In zeldzame gevallen komt het voor dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. Dan worden de leerlingen van de betreffende klas verdeeld over de andere groepen en gaan daar zelfstandig aan het werk. Als uiterste noodoplossing wordt een groep naar huis gestuurd. De ouders krijgen hiervan altijd persoonlijk bericht.

Verlof aanvragen

In alle gevallen moet u uw verzoek zo snel mogelijk (in elk geval 6 weken vooraf) schriftelijk indienen bij de directie van de school. De directie zal het verzoek in behandeling nemen en wel of géén toestemming verlenen. Hij is hierbij gebonden aan de leerplichtwet

Vrije dagen bij bijzondere gebeurtenissen.

Hieronder vallen:

  • verhuizing of bijwonen van een huwelijk
  • ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten
  • ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders

De directie mag voor maximaal 10 schooldagen per jaar verlof verlenen als er aantoonbaar sprake is van bijzondere gebeurtenissen.