Schooltijden; het continurooster

Als u voor uw kind de Jan Ligthart als basisschool kiest, kiest u ook voor een school met een continurooster.

Onze schooltijden zijn daardoor als volgt;

 

Dagen Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
Dinsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
Woensdag 8.30 – 12.15 8.30 – 12.15
Donderdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
Vrijdag 8.30 – 12.00

8.30 – 14.30

 

Voor uw kind heeft een continurooster de volgende voordelen:

  • De schooldag wordt niet onderbroken. Dit zorgt voor rust en structuur.
  • Uw kind ervaart geen middagdip.
  • Uw kind is de gehele schooldag onder toezicht van leerkrachten.
  • Uw kind ervaart geen onderscheid met andere kinderen.
  • ’s Middags is er meer tijd voor sport, hobby’s en vrije tijdsbesteding.

 

Gymtijden/zwemtijden

 

Dinsdag (Gym)

 

09.10 / 10.10                groep 7

10.10 / 11.00                groep 3

10.10 / 11.00                groep 4

11.00 / 11.50                groep 6

12.20 / 13.10                groep 5

13.10 / 14.00                groep 8

 

De gymlessen worden gegeven door de eigen leerkracht

 

Donderdag (Gym)

8.30 / 09.20                    groep 5

9.20 / 10.10                    groep 3

10.10/ 11.00                   groep 4

11.00/ 11.50                   groep 6

12.20/ 13.10                   groep 7

13.10 /14.00                   groep 8

 

De gymlessen worden gegeven door Danny Berghuis (vakleerkracht).

 

Zwemmen:

Het schoolzwemmen, zoals we dit kenden van de laatste paar jaren, is per schooljaar 2018 / 2019 veranderd. De gemeente en het zwembad hebben destijds gekozen om alle groepen zwemonderwijs te gaan aanbieden. Elke groep op eigen niveau. Dit betekent ook voor dit schooljaar dat alle leerlingen de zogenaamde ‘natte gymles’ zullen krijgen. Op het moment dat deze planning bekend is, wordt u hier verder over geïnformeerd.