Interne vertrouwenspersonen Jan Ligthart

Natuurlijk doen wij er alles aan om ervoor te zorgen, dat een ieder zich veilig voelt binnen onze school. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat deze veiligheid in het geding is.

Binnen de school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangewezen, waarbij ouders en/of leerlingen (maar ook leerkrachten) terecht kunnen, als ze zich niet veilig voelen door diverse omstandigheden. Het kan daarbij gaan om seksuele intimidatie, mishandeling, agressie, pesten, discriminatie etc. In ieder geval is het gevoel van veiligheid in het geding.

De interne vertrouwenspersoon zal het probleem uiterst serieus benaderen, eventuele adviezen geven en maatregelen nemen teneinde passende hulp te verlenen. Het kan voorkomen dat daarbij, in goed overleg met degene, die het aangaat, er gezocht wordt naar hulp van en bij externe instanties.

Ook kan deze vertrouwenspersoon de zaak, wederom in goed overleg, neerleggen bij de externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersonen op de Jan Ligthart zijn;

  • Antoinette Dijkstra       
  • Kylie Tettero