Ouderraad

De ouderraad heeft als doel om de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen. De Ouderraad van onze school heeft onder andere tot taak het (mede) organiseren van activiteiten en evenementen, die geen rechtstreeks verband houden met onderwijskundige zaken.

Per activiteit verzorgen een aantal ouders de organisatie. In overleg met het onderwijzend team wordt besproken hoe een activiteit wordt ingevuld. Vervolgens worden alle voorbereidingen door de oudervereniging met behulp van hulpouders getroffen. Zo worden terugkerende jaarlijkse evenementen als Kerst en Pasen door de ouderraad georganiseerd. Daarnaast worden gedurende het schooljaar diverse andere activiteiten georganiseerd.

De Ouderraad wordt gekozen door en uit ouders van de leerlingen.

OR-leden
 • - Danielle Wesselman (voorzitter)
 • - Monique van der Struik (penningmeester)
 • - Silke Bekke
 • - Jorieke Borggreve
 • - Vera Bourgonje
 • - Joanne busscher
 • - Leonie Blankenvoort
 • - Elleke Kremer
 • - Kirsten Mekenkamp
 • - Frits Pranger
 • - Clarien Rietmeijer
 • - Hester Stuivenberg
 • - Inge Verhaar
 • - Erwin Vrielink
Ouderbijdrage

Aan ouders wordt elk jaar een financiële bijdrage gevraagd die wordt gebruikt om extra activiteiten te bekostigen. Het gaat hier vooral om dekking van de kosten van het sinterklaasfeest, de kerst– en paasviering ,de sportdag, de cultuurdag/schoolreis en buitenschoolse (sport)activiteiten.

Hoewel de bijdrage een vrijwillig karakter heeft, dient hier te worden opgemerkt dat de ouderraad, die de middelen beheert, zonder geld niets voor de kinderen kan doen.

Als ouders zich aanmelden bij de school wordt hun gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks te betalen. Dit is echter geen verplichting.

 

Wilt u de OR iets vragen of een mededeling doen?

Via  or.janlighart@stichtingbrigantijn.nl  kunt u de OR bereiken.