PBS school

Positieve benadering

Het team van De Jan Ligthart gelooft in het belonen van positief gedrag. Wij zijn dan ook een PBS-school en dit staat voor Positive Behavior Support. Het is een schoolbrede aanpak die gericht is op het versterken van gewenst gedrag en voorkomen van probleemgedrag.

Wij behalen goede resultaten met PBS en ervaren een gezellige, positieve sfeer op school. We geven kinderen bewust complimenten en stimuleren goed gedrag.

Vier kernwaarden

Wij maken duidelijke verwachtingen en sturen bij waar nodig. We hanteren daarbij de kernwaarden die op school centraal staan. Onze vier kernwaarden zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Het oefenen van gewenst gedrag

Om te weten wat gewenst gedrag is, oefenen de leerlingen op allerlei plekken in de school met hun leerkracht. Op deze manier weten ze hoe ze zich moeten gedragen in de hele school en kunnen ze ook overal beloond worden voor gewenst gedrag.

Volgens de jaarplanning worden de PBS lessen geoefend in of buiten de school. Deze PBS lessen worden herhaald aangeboden. Zo leren ze de gedragsverwachtingen van de ruimtes in de school, maar ook van de verschillende onderwijssituaties.

Gewenst gedrag wordt gezien en bekrachtigd

De leerkracht benoemt het goede, gewenste gedrag wat hij/zij bij de leerling of een groep ziet en geeft de leerling/ groep een beloning; een kaartje of een groepsmuntje. De kaartjes kunnen de kinderen inwisselen voor een persoonlijke beloning en de muntjes worden in een piekenbuis gestopt. Wanneer de piekenbuis genoeg muntjes heeft, vieren we dit. De kinderen bedenken dan samen met de leerkracht wat de beloning voor de hele klas kan zijn.

Veilig voelen

PBS heeft niet alleen een gunstig effect op de manier waarop we met elkaar omgaan, maar ook op het leer-, leefklimaat, de veiligheid en de (individuele) opbrengsten. De kinderen leren door deze aanpak vooral dat zij zelf veel invloed hebben en verantwoordelijk mogen zijn voor hoe het in hun klas, in hun school en in hun omgeving geregeld is. Iedereen kan zich prettig en veilig voelen bij ons op school.