Het onderwijs op de Jan Ligthart

De Jan Ligthart is een bijzonder neutrale (openbare) basisschool. Dat betekent dat kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn.  

Ieder kind wordt als een waardevol individu gezien.

De naam van de school

Onze school is vernoemd naar Jan Ligthart die leefde van 1859-1916. Hij was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer die bekend werd als schoolhoofd van een lagere school in de Schilderswijk van Den Haag en als schrijver van artikelen en boeken.

Jan Ligthart heeft veel pedagogische en onderwijskundige ideeën in de praktijk gebracht die inmiddels gemeengoed zijn geworden.

Ons schoolklimaat

Wij willen als team dat uw kind zo veel mogelijk leert en elke dag met plezier naar school gaat! We doen er dan ook alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit.

U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

Les op 3 niveaus

De Jan Ligthartschool is een kindgerichte school en werkt  door middel van een gedifferentieerd aanbod, met een standaard instructie op 3 niveaus. Hiermee komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van elk kind.

We hanteren een handelingsgerichte werkwijze met groepsoverzichten en groepsplannen. Daarbij clusteren we leerlingen van hetzelfde niveau. Leerlingen worden hierdoor uitgedaagd hun 'talenten' te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen.

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken neemt binnen onze werkwijze een belangrijke plaats in. Dit betekent dat kinderen na vaste instructiemomenten steeds meer tijd krijgen om zelf de stof te verwerken. Overleg mét elkaar en samenwerken speelt daarbij een grote rol.

De leerkracht gebruikt op de momenten dat de kinderen zelfstandig werken de tijd om kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden.

PBS

Wij vinden het belangrijk dat het leren gebeurt in een sfeer waarin het kind zich veilig, prettig en geborgen voelt. Om dit te waarborgen wordt PBS ingezet. De kinderen leren hierdoor vooral dat zij zelf veel invloed hebben en verantwoordelijk mogen zijn voor hoe het in hun klas, in hun school en in hun omgeving geregeld is.

Iedereen kan zich prettig en veilig voelen bij ons op school.

Het gebouw

Onze school stond aan de Anemoon 26, maar per februari hebben wij dit gebouw verlaten om in tijdelijke units te verblijven naast basisschool 't Oldhof omdat we een nieuwe school gaan bouwen aan de Anemoon.

LVS

Om de kinderen in hun ontwikkeling goed te kunnen volgen, werken wij met een digitaal Leerling Volg Systeem.

Zeer regelmatig worden naast de methode gebonden toetsen, landelijk genormeerde Cito toetsen afgenomen. Dit maakt het mogelijk de vorderingen en de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk in kaart te brengen. Hiaten worden opgespoord, extra mogelijkheden worden gesignaleerd.

Enthousiast team

Het team van de Jan Ligthart bestaat uit een groep enthousiaste professionals.

Een belangrijk kenmerk van “onze schoolcultuur” is openheid!

We onderhouden daarom veel contact met de ouders en hechten veel waarde aan goed overleg en een goede afstemming.We vinden het belangrijk dat ouders geen drempel ondervinden als ze willen meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.

Samen maken we de school!

 

Wij zijn trots op onze school,  op onze leerlingen en op ons onderwijs.

De beste manier om daarvan iets aan u over te brengen, is het laten zien van de dagelijkse praktijk!

Nieuwsgierig geworden?

Wij nodigen u graag uit om nader kennis te maken.

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak met ons maken voor een informatief gesprek en een rondleiding door ons gebouw.