Zelfstandigheid

Respect

VeiligheId

Zorgzaamheid

Welkom op onze site!

De Jan Ligthartschool is een fijne, levendige, sociaal veilige school met een openbaar karakter.Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en vrij voelt, om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren,  leren en ontwikkelen.

Laagdrempeligheid, ouderparticipatie en goede leerlingenzorg vinden we erg belangrijk.   
Onder het motto: "Samen als het kan, apart als het moet" kunnen de leerlingen op eigen niveau de school doorlopen.

Via deze website zullen we u zo veel mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op school,het laatste nieuws uit de groepen en alle andere aan school gerelateerde zaken. 

Klik hier om een afspraak te maken of informatie op te vragen