Lumis College voor meer begaafde kinderen

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. Begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Vanuit deze visie denken wij dat meerbegaafde leerlingen een specifieke aanpak behoeven. Dit begint natuurlijk bij het aanbod binnen het IKC/ de school. Wanneer er onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van een meerbegaafde leerling, kan aanmelding bij het Lumis College een passende vervolgstap zijn.

Het Lumis College is een bovenschoolse voorziening van Stichting Symbio en Stichting Brigantijn voor meerbegaafde leerlingen uit groep 8, die dient als aanvulling op het passendonderwijsaanbod van onze IKC’s/scholen.Het Lumis College heeft als missie om meerbegaafde leerlingen met hun specifiekeonderwijsbehoeften voor te bereiden op een soepele overgang naar het VO in studievaardighedenen persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwsgierig?

Hieronder staat een flyer die u kunt downloaden over dit type onderwijs.