ICT op de Jan Ligthart

We leven in een informatiesamenleving waarin verschillende technologische en mobiele toepassingen zoals computers en telefoons elkaar snel opvolgen. Hierdoor wordt onze toegang tot informatie steeds gemakkelijker.

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij ICT een steeds grotere rol zal gaan spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met deze moderne technologieën. Daarom willen we de leerlingen leren omgaan met internet, email, gangbare office-applicaties en sociale media.

ICT is een middel, geen doel

Het team van de Jan Ligthart is zich ervan bewust dat ICT in toenemende mate een belangrijke rol inneemt in de maatschappij en in het alledaagse leven van de leerlingen en vindt het noodzakelijk dat ICT een duidelijke plek krijgt in het onderwijs op haar school. We willen de jeugd voorbereiden op verandering en mogelijkheden omtrent ICT.

ICT vinden wij daarbij geen doel op zich, maar een middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren. Het werken met ICT kan de motivatie van de kinderen vergroten, werkdruk voor de leerkrachten verlagen en daardoor tijd opleveren om leerkrachten te laten groeien in een vorm van onderwijs, waarin we ieder kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Hiervoor moeten wij op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen die goed zijn voor het verbeteren van ons onderwijs. Ook scholing van de leerkrachten in mogelijkheden van het inzetten van ICT is belangrijk

We zetten ICT in als een middel om te komen tot goed onderwijs. De ICT-middelen op onze school dragen bij aan vergroting van motivatie, zelfstandigheid, betrokkenheid en eigenaarschap, doordat leerlingen eigen keuzes kunnen maken, veel mogen samenwerken en zich op hun eigen niveau kunnen ontplooien.

Graag willen we onze leerlingen bewust maken van de gevaren van het internet en dat ze verantwoord leren omgaan met digitale media, waardoor ze zelfverzekerd worden in het gebruik van internet en sociale media. Ook vinden wij dat werken op de computer geen entertainment is, maar “leren”. We stellen daarom eisen aan hoeveel tijd de leerlingen achter een schermpje werken, het leerproces en het resultaat.

Chromebooks en tablets

Chromebooks en tablets gebruiken we dagelijks in ons onderwijs. Kinderen werken onder andere met reken- en taalprogramma’s en maken hun werkstukken op de computer. De moderne lesmethodes sluiten aan bij het niveau van de kinderen. Beheersen ze de stof goed, dan worden de opdrachten moeilijker. Hebben ze moeite met een bepaald vakgebied, dan krijgen ze extra oefening en wordt de lesstof herhaald.

Mediawijsheid

We vinden het belangrijk dat de kinderen ook iets weten van 'veilige wachtwoorden', cyberpesten en hoe je goed iets kunt opzoeken. Daarom krijgen de leerlingen ook les hierin.

ICT coach

Investeringen in computers en netwerken leiden niet altijd tot het gewenste rendement. Hiervoor is mediadeskundigheid en kennis van verandermanagement nodig. Juf Mandy is ICT coach op de Jan Ligthart en zij weet wat de invloed van ICT en media op het onderwijs is en hoe het de onderwijskwaliteit kan verbeteren. Daarnaast begeleidt, adviseert en inspireert ze het team bij het inzetten van media en ICT tijdens hun lessen.