Onze leerlingenzorg;

De beste ondersteuning die we onze leerlingen kunnen geven is de zorg voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dat zien wij als basisvoorwaarde. 

Wij vinden het daarom als team heel belangrijk dat de Jan Ligthart voor de kinderen een prettige en veilige plek is, waar elk kind het beste uit zichzelf kan halen.

Kinderen komen op school om zich te ontwikkelen en om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. Soms gaat de ontwikkeling van een kind echter anders dan verwacht. Daar waar het even iets minder gaat of daar waar wij zien dat uw kind onvoldoende uitdaging heeft, bieden wij extra zorg.

Elk kind verdient een zo passend mogelijk plek in het onderwijs. Scholen hebben daarin een zorgplicht. Dit houdt in dat wij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek moeten bieden.Regionale samenwerkingsverbanden tussen reguliere- en speciale scholen maken dit mogelijk.

Kinderen kunnen op cognitief-, sociaal-emotioneel- en/of gedragsgebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen.

Wanneer een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar, ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag.

 

Wanneer bieden wij zorg op de Jan Ligthart?

Wanneer wij ( of u als ouder) problemen signaleren, gaan we met elkaar in gesprek en wordt er gekeken of ondersteuning nodig is. Daarbij blijven we kijken naar het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school.

De leerkracht kan de intern begeleider inschakelen wanneer het problemen signaleert. We kunnen dan nader onderzoek doen binnen de school. Gericht hulp kan voor een periode binnen de groep ingezet worden.We gaan dan kijken of dit gaat helpen voor het kind.

Echter is er soms ook meer nodig om het kind te helpen. Op school kunnen we een leerlingen dan aanmelden voor een School Ondersteuning Team (SOT). Het doel hiervan is om onze hulpvragen te beantwoorden.

In dit SOT team zijn altijd de volgende deelnemende partijen aanwezig;

  • Maatschappelijk werk,
  • GGD,
  • Orthopedagoog,
  • en IBer

Ouders worden uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Maar, ook worden eventuele externe hulpverleners uitgenodigd.

Dit kan leiden tot meer onderzoek/gesprekken of een verwijzing op cognitieve ontwikkeling, gedrag en sociaal emotioneel gebied.

Ook kan hier een aanvraag voor zgn. arrangementen uit voortvloeien.

 

Onze IBer

Marrit Jacobs is de IBer op de Jan Ligthart.

U kunt haar bereiken door te bellen met;

074-2662286

Of te mailen naar;

m.jacobs@stichtingbrigantijn.nl