Nieuwbouw en fusie

Sinds februari '24 verblijven we in noodunits bij en in lokalen van 't Oldhof omdat we straks als één school samen gaan verhuizen naar een nieuw te bouwen school aan de Anemoon. De plannen voor de nieuwbouw zien er veelbelovend uit en we kijken er naar uit om straks samen in een mooi, niet gebouw te zitten.

De tijd tot deze verhuizing zullen we gebruiken om met beide teams samen het onderwijs verder in te richten voor de nieuwe school. Belangrijk hierbij te melden is, dat we  op zoek zijn gegaan en verder zullen gaan met elkaar naar een ‘nieuw’ onderwijsconcept vanuit een gedegen en sprankelende visie.

Op dit moment is de directie volop bezig om met de teams van beide scholen het onderwijs opnieuw vorm te geven, waarbij niet voorbij wordt gegaan aan wat werkt.

Robert Franken, nu directeur van basisschool Jan Ligthart, is de beoogde directeur op de nieuwe school.