Onderwijs in jaargroepen

Op basisschool Jan Ligthart organiseren we ons onderwijs in jaargroepen. Binnen deze jaargroepen hanteren we verschillende aanpakken en verschillende instructieniveaus. We onderscheiden de volgende drie niveaus:

  1. Een verdiepende aanpak: instructieonafhankelijkeleerlingen (op basis van de leerlinggegevens) die een verkorte instructie krijgen.
  2. Een basisgerichte aanpak: instructiegevoelige leerlingen (eveneens op basis van de leerlinggegevens) die een basisinstructie krijgen.
  3. Een intensieve aanpak: instructieafhankelijke leerlingen (op basis van de leerlinggegevens) die verlengde instructie krijgen.

 

Voor schooljaar 2021-2022 hanteren wij de volgende groepsindeling;