Contact

 

Basisschool Jan Ligthart
Anemoon 26
7621 AZ  Borne
074-2662286
info@janligthart.com

  Welkom op de website van b.s. Jan Ligthart

 

 

 

    "Samen Leren    -    Samen Spelen"

  

 

Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website. We hopen dat u hierdoor een goed beeld krijgt van onze school.

 

  De Jan Ligthartschool is een fijne, levendige, sociaal veilige school met een openbaar karakter.

  Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en vrij voelt om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren, leren en ontwikkelen. 

    

Laagdrempeligheid, ouderparticipatie en goede leerlingenzorg vinden we erg belangrijk.

  

  Onder het motto: "Samen als het kan, apart als het moet" kunnen de leerlingen op eigen niveau de school doorlopen.

 

    Samen met Daltonschool de Hooiberg en bassischool de Zeppelin vormt de Jan Ligthartschool de stichting BSV. Binnen deze stichting wordt intensief samengewerkt waardoor wij  in staat zijn om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs hoog te houden en verder te ontwikkelen.

 

 Via deze website zullen we u zo veel mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op school, het laatste nieuws uit de groepen en alle andere aan school gerelateerde zaken.

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK NIEUWS

 

 

 

 

De Jan Ligthartschool is bijna de eerste officiële PBS-school in Borne!

 

    

Dit schooljaar gaan wij op voor certificering en dat betekent dus…….nog even en dan hebben wij het uniek SWPBS certificaat!

 

  En krijgen we ook het officiële PBS-bord aan de muur!

 

 

 

 

Sinds 2011 werken wij op de Jan Ligthartschool volgens PBS; Positive Behaviour Support.  

Met PBS richten we ons op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

 

Dit jaar zal er een onafhankelijk onderzoek worden gedaan door het landelijk kenniscentrum SWPBS en zij zullen, wanneer zij onze school een goede PBS school vinden, het officiële PBS-certificaat aan ons gaan toekennen.  Spannende ontwikkelingen dus.

 

De Jan Ligthartschool zal met dit certificaat een effectieve school zijn waar sterk onderwijs wordt geboden in een duidelijke gestructureerde school, met een eenduidige lijn in de gedragsregels en voldoende aandacht en ruimte voor een persoonlijke relatie tussen leerlingen en leerkrachten.

 

Als het ons dit jaar gaat lukken om als eerste school in Borne het PBS-certificaat binnen te slepen, dan zijn wij daar natuurlijk zeer trots op!!

 

 

 

HET LAATSTE NIEUWS

 

Start van een nieuw schooljaar

  

Het nieuwe schooljaar is alweer ruim een paar weken oud! De groepen zijn inmiddels weer allemaal opgestart en de kinderen zijn grotendeels al weer gewend aan de groep en de meesters en juffen.  

 

De informatie avonden van alle groepen zijn inmiddels geweest. Mocht u nog even willen nalezen hoe bepaalde zaken geregeld zijn op de Jan Ligthartschool, dan kunt u dat lezen op deze site.

 

We gaan er dit jaar samen een fijn en leerzaam jaar van maken.

 

  Een speciaal jaar, want de Jan Ligthartschool streeft er naar op dit jaar een officiële PBS school te worden!

 

 

Oproep klaar-overs!

 

De Jan Ligthartschool besteedt speciale aandacht aan de verkeersveiligheid rondom de school. Dit dragen wij onder andere uit door het inzetten van een groep verkeersbrigadiers bestaande uit leerlingen van groep 8 en vrijwillige ouders.

 

Doordat de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn gaan, vloeien er logischerwijs ook volwassen vrijwilligers af. Dit betekent dat wij op dit moment te weinig klaar overs hebben.

 

 

 

 

U begrijpt dat wij dringend op zoek zijn naar vrijwilligers, die de kinderen veilig naar de overkant van de weg willen zetten.

 

 

We willen u dan ook met nadruk vragen, zich voor deze dankbare taak op te geven. Ook buurtbewoners, oma's en opa's zijn van harte welkom!