Contact

 

Basisschool Jan Ligthart
Anemoon 26
7621 AZ  Borne

074-2662286
 
r.franken@stichtingbrigantijn.nl

 

 


 

 

 

   Welkom op de website van Basisschool Jan Ligthart
 

   
 

 

Zoekt u een positief, uitdagend leer- en leefklimaat,
waarin iedereen een plek en ruimte voor elkaar heeft
met aandacht voor de volgende kernwaarden?

Gevonden!

 

Z E L F S T A N D I G H E I D

                V E I L I G H E I D

                              R E S P E C T

                                                               Z O R G Z A A M H E I D   

                                                                        GEBEURT HET!

  

ONZE SCHOOL

    

Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website!

 

 

We hopen dat u via deze site een goed beeld krijgt van onze school.

 

De Jan Ligthartschool is een fijne, levendige, sociaal veilige school met een openbaar karakter.

Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en vrij voelt, om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren,  
leren en ontwikkelen.

Laagdrempeligheid, ouderparticipatie en goede leerlingenzorg vinden we erg belangrijk.   


Onder het motto: "Samen als het kan, apart als het moet" kunnen de leerlingen op eigen niveau de school doorlopen.

 

Via deze website zullen we u zo veel mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op school,

het laatste nieuws uit de groepen en alle andere aan school gerelateerde zaken. 

 

 

PBS SCHOOLKRANT

 

ONZE PBS SCHOOLKRANT STAAT ONLINE! 

Via de onderstaande links kunt u onze PBS schoolkrant als bladerboek lezen, printen en downloaden.

 

Deze staat vol met leuke verhalen uit de groepen en interessante weetjes en tips over PBS bij ons op school.

 

Veel leesplezier.

online.fliphtml5.com/bbqm/bmlf/

anyflip.com/xsvu/otat/

 

 


 

PBS GECERTIFICEERD!

 

De Jan Ligthart is een volwaardige PBS school!   

Positive Behaviour Support is een bewezen, effectieve manier

om goed gedrag aan te leren en te onderhouden.

    

Wij zien gedrag als vak.

 

Net als taal en rekenen wordt ook gedrag regelmatig geoefend en herhaald.  

Op die manier weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht.   

Wij werken schoolbreed aan een veilig klimaat  a.d.h.v. positieve benaderingen.

Hierdoor zorgen we er op school voor dat we aan de voorkant van eventueel ongewenst gedrag werken.

Dat gebeurt zowel individueel als per groep. 


Onze kernwaarden zijn: veiligheid, respect, zorgzaamheid en zelfstandigheid.

 

 

 

  V

 

PROGRAMMEREN OP DE JAN LIGTHART

 

Om de kinderen het beste onderwijs van deze tijd te kunnen bieden,

besteden wij veel aandacht aan 21e vaardigheden.

Techniek en programmeren hebben daarom een belangrijke plaats gekregen op het lesrooster.

 

Zo heeft elke bouw een (andere) robot,

waarmee op speelse en educatieve wijze wordt gecodeerd en geprogrammeerd.

 

 

 

 

 ENGELS ONDERWIJS IN ALLE GROEPEN!

 

 

De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving.

Op het werk, in het vervolgonderwijs, overal.

 

Op de Jan Ligthart wordt daarom in alle groepen het vak Engels gegeven.

Wij werken met de digitale lesmethode Groove me ; een doorlopende leerlijn Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.

In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze leerlingen,

met deze Engelse lessen iets waardevols kunnen meegeven

waar zij een leven lang plezier aan zullen beleven en veel voordeel bij zullen hebben!!

 

 

 

 

 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
 
Options : History : Feedback : Donate Close