Contact

 

Basisschool Jan Ligthart
Anemoon 26
7621 AZ  Borne

074-2662286
 
r.franken@stichtingbrigantijn.nl

 

 


 

 

Inschrijving

 


Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden?  

 

Wat fijn!

 

 

Nieuwe leerlingen zijn uiteraard van harte welkom bij ons op school.

 

Als u belangstelling heeft in de Jan Ligthartschool, krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

 

 

Ouders die voor het eerst hun kind(eren) willen aanmelden, bieden we de dan ook de gelegenheid om persoonlijk kennis met onze school te komen maken.

Wij informeren u graag over de gang van zaken bij ons op school,

beantwoorden eventuele vragen en geven graag een rondleiding door ons gebouw.

U kunt de school dan rustig bekijken,

de sfeer proeven en een blik in de lokalen werpen,

terwijl de lessen in volle gang zijn.

Uiteraard mag u uw kind dan meenemen.

Aansluitend op de rondleiding krijgt u een exemplaar van onze schoolgids en een inschrijfformulier mee.

 

 

 


Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Robert Franken (directeur)

tel: 074-2662286. 

 

Ingevulde formulieren kunt u op school inleveren of zenden naar:

B.S. Jan Ligthart

Anemoon 26

7621 AZ  Borne.

r.franken@stichtingbrigantijn.nl

 

Vier jarigen


Kinderen die vier jaar worden kunnen na hun verjaardag naar school.

Voor die tijd kunnen zij een aantal dagdelen komen “snuffelen”.

Op deze manier kan uw kind alvast een beetje kennismaken met de leerkracht, de klasgenootjes en de werkwijze in de klas.

 

Wij stellen het erg op prijs als ouder(s)/verzorgers hun kind ongeveer één jaar voordat ze vier jaar worden, op onze school inschrijven.

We weten dan tijdig hoeveel kinderen we tijdens een schooljaar mogen verwachten

en daarmee kunnen we een zo’ n goed mogelijke verdeling van de leerkrachten over de groepen maken.

 


Instromen vanaf een andere school?

Stroomt uw kind in vanaf een andere school?

Nadat u uw kind heeft ingeschreven, start de aanmeldprocedure.

Wij zorgen voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons goed kunnen afstemmen op uw kind.


We hopen u snel te zien op onze school!

Team b.s. Jan Ligthart