Contact

 

Basisschool Jan Ligthart
Anemoon 26
7621 AZ  Borne
074-2662286
info@janligthart.com

Basisschool Jan Ligthart in vogelvlucht

 

Onze school beschikt over negen groepslokalen, een speellokaal, een goed uitgeruste gemeenschapsruimte, twee kindvriendelijke speelplaatsen en een trapveldje.

 

Laagdrempeligheid, ouderparticipatie en leerlingenzorg staan hoog in ons vaandel. Het zorgteam van de stichting B.S.V. is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Al onze methoden zijn van recente datum en gericht op niveauverschillen. In de school is een uitgebreid ICT- netwerk en de groepen 3 t/m 8 beschikken over digitale schoolborden.

 

De kleutergroepen beschikken over een grote LCD-tv 
                                                                                               die is aangesloten op het netwerk.

 

Onder het motto “Samen als het kan, apart als het moet” kunnen de leerlingen op eigen niveau onze school doorlopen.


Het leren zelfstandig werken wordt in onze school bevorderd. Een goed pedagogisch klimaat en respectvol met elkaar omgaan vinden we voor een prettige (werk)sfeer in de school belangrijk. Om dit te realiseren hanteren we onze school- en gedragsregels. Indien gewenst verzorgen we op school Kies-coach- (Kinderen in echtscheidings- situaties), sociale vaardigheid- en faalangst trainingen.

 

De school is actief bezig met P.B.S. / Positive Behavior Support (Voor uitleg zie elders op de site).

 

 

M.b.v. ons digitale leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van alle leerlingen van de groepen
1 t/m 8 in kaart gebracht. Ook vinden we het zeer van belang om een duidelijk beeld te krijgen van de wijze waarop de leerlingen met elkaar omgaan en hun welbevinden.