Contact

 

Basisschool Jan Ligthart
Anemoon 26
7621 AZ  Borne

074-2662286
 
r.franken@stichtingbrigantijn.nl

 

 


 

 

 


 

Binnen onze school zijn we bezig met P.B.S.

 

 

 

 

Hieronder vindt u informatie over P.B.S.

 

Betere leerprestaties, minder probleemgedrag, meer tevreden leerkrachten, meer betrokken ouders: welke school wil dat niet?

 

 

Schoolwide Positive Behavior Support (kortweg SWPBS) is een beproefde aanpak die scholen helpt die ambities te realiseren.

De aanpak biedt handvatten om gedrag in en om de school blijvend positief te beïnvloeden en probleemgedrag tijdig om te buigen.

 

 

Wetenschappelijk aangetoond

 

Scholen die hun leerlingen een optimale leeromgeving willen bieden en gedragsproblemen zo veel mogelijk willen beperken,

bereiken uitstekende resultaten met SWPBS.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat SWPBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden

van kinderen en leerkrachten.

Probleemgedrag neemt af, niet alleen op school, maar ook thuis.

De samenwerking met de (jeugd)zorg verbetert en de betrokkenheid van ouders neemt toe.

 

 

Vijf pijlers;

 

SWPBS is geen methode, maar een kapstok voor algemeen bekende interventies en methoden.

De aanpak is gebaseerd op vijf pijlers:

 

1.    Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden;

2.    Preventie staat centraal: zo veel mogelijk voorkomen van probleemgedrag;

3.    PBS-scholen maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit

       gedrag systematisch;

4.    PBS-scholen sturen op basis van data;

5.    er is sprake van partnerschap met de ouders en samenwerking met de keten.

 

Van waarden naar gedragsveranderingen

 

Bij SWPBS draait het om het concretiseren van de waarden van de school in gedragsveranderingen.

Aan het begin van het traject start de school daarom met het formuleren van de waarden die voor de school belangrijk zijn.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheid, respect of zorgzaamheid.

Op basis van deze waarden omschrijft de school vervolgens duidelijk welk gedrag daarbij past voor alle ruimtes van de school

(in de klas, op het schoolplein en in de gangen).

Dat gedrag wordt kinderen dan actief aangeleerd – bijvoorbeeld met rollenspellen, filmpjes en andere werkvormen – en vervolgens systematisch positief bekrachtigd.

 

Het resultaat van SWPBS is een veilig, voorspelbaar en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

De resultaten van P.B.S.

 

Leerlingen:

  • voelen zich veiliger;
  • gedragen zich sociaal vaardiger;
  • laten betere schoolprestaties zien;
  • hebben optimale effectieve leertijd;
  • worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld;
  •   voelen zich meer betrokken bij het leerproces